Program

Autor: Tereza Hlobilová  •  2.července 2014

Časový harmonogram je pouze orientační. Klademe důraz na individualitu dítěte a na potřeby každého z nich. Dítě vedeme k samostatnému rozhodování a odpovědnosti a zároveň rozvíjení jeho dovedností, schopností a znalostí, což vyžaduje poskytnutí dítěti dostatek času a trpělivosti.

Denní časový plán

6:30 - 9:00 Příchod dětí do školičky, ranní hry dle vlastní volby a přání
8:30 - 9:00 Ranní kruh (přivítání do nového dne), ranní pohyblivá chvilka
9:00 - 9:30 Hygiena, svačinka
9:30 - 10:00 Výchovně vzdělávací činnost a aktivity z programu "Náš kamarád Malíček"
10:00 - 11:30 Pobyt venku - hry na zahradě, vycházky, pobyt na hřišti (dle počasí)
11:30 - 12:00 Hygiena, oběd
12:00 - 12:30 Příprava k odpočinku, odchod dětí domů s dopolední docházkou
12:30 - 14:30 Čtení pohádky, odpočinek na lehátku
14:30 - 15:00 Hygiena, svačinka
15:00 - 17:00 Odpolední činnosti, individuální práce s detmi, pobyt venku na zahradě (dle počasí)

 

Příležitostně budou mimo tento program děti chodit do divadla, ZOO, do aquaparku, na výstavy apod. Rodiče budou vždy dostatečně dopředu informováni.